School Merksplas Kolonie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Merksplas
Deelgemeente Merksplas
Straat Kweekstraat
Locatie Kweekstraat 4A-B, Merksplas (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Merksplas (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Erfgoed WOI Provincie Antwerpen (thematische inventarisatie: September 2013 - Maart 2018).
  • Inventarisatie Merksplas (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Rijksweldadigheidskolonie: schoolgebouw

Deze bescherming is geldig sinds 28-01-1999.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed School Merksplas Kolonie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Merksplas Kolonie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Rijksweldadigheidskolonie Merksplas

Deze bescherming is geldig sinds 29-06-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige lagere school voor kinderen van het personeel van Merksplas Kolonie, centraal gelegen binnenin het wijkje van de Kapelstraat-Steenweg op Rijkevorsel-Kweekstraat-Beukendreef; bereikbaar via een smal omhaagd voetpad tussen de Steenweg op Rijkevorsel en de Beukendreef.

Onderkelderde klassenvleugel van zes traveeën en één bouwlaag met drie klassen onder schilddak (nok parallel aan het pad, mechanische pannen); voorgevel geritmeerd door steunberen, achtergevel met een gevelbrede uitbouw onder afgewolfd dak (vestiaire); ten zuiden een aanpalende vierkante toren onder afgeknotte leien spits met smeedijzeren topversiering; ten noorden een aanpalende inkomtravee onder plat dak; links en rechts een ijzeren hek met dito poort.

Ommuurde speelplaats met achteraan nog een klassenvleugel van vijf traveeën en één bouwlaag met twee klassen onder schilddak (nok parallel aan het pad, mechanische pannen) met annex; opzij aparte gemakken en urinoirs onder schilddak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen). Een bakstenen scheidingsmuur deelt de speelplaats in twee met aan weerskanten een gaanderij onder lessenaarsdak op gietijzeren kolommen. Gevarieerde segmentbogige muuropeningen. Voornamelijk het interieur verkeert in een zeer bouwvallige toestand.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Aanvullende informatie

Arduinen gedenkplaat met namen van oud-leerlingen die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog, aan huidige toegang van voormalig schoolgebouw.

  • Heemkundige Kring Marcblas.

Van den Borne, Steven (01-02-2014 )

Relaties

maakt deel uit van Merksplas Kolonie

Beersedreef 2, Beukendreef 1,2, Dammekensstraat 1-5,2-6, Eikendreef 1,2, Gasthuisdreef 1, Gentse Wijk...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.