Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met winkelpui

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 47249   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47249

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een oudere kern en een vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw stammende lijstgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning met winkelpui

Naamsestraat 30 (Leuven)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een oudere kern en een vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw stammende lijstgevel.