erfgoedobject

Stadswoning met winkelpui

bouwkundig element
ID
42394
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42394

Juridische gevolgen

Beschrijving

Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een oudere kern en een vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw stammende lijstgevel met steekboogvensters in de tweede en rechthoekige vensters in de derde bouwlaag. Kenmerkend zijn de geriemde vensteromlijstingen met schelpvormige sluitsteen, en de fraaie houten kroonlijst met versierde klossen en tandlijst, die volgens archiefgegevens in 1889 naar ontwerp van A. Decock samen met een (reeds verwijderde) neoclassicistische winkelpui werd toegevoegd. Diezelfde bouwaanvraag toont overigens een andere dakconstructie dan de huidige, meer bepaald een half schilddak, dat naar alle waarschijnlijkheid de rechtse helft was van een groter dak dat ook het aanpalende pand, heden nummer 32, bedekte.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 49784 (dossier 29.07.1889).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Woon- winkelhuis Anno MDCCL

  • Is deel van
    Naamsestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning met winkelpui [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42394 (Geraadpleegd op )