Priorij van Groenendaal: restanten van ommuring

Beschermd monument van 01-10-1998 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Hoeilaart
Deelgemeente Hoeilaart
Straat Duboislaan
Locatie Duboislaan (Hoeilaart)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23033/105.1
  • 4.01/23033/115.1
  • DB002077
  • OB001266

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Priorij van Groenendaal

Duboislaan 1, Joannes Ruysbroeckweg zonder nummer, 1, Hoeilaart (Vlaams-Brabant)

Het merendeel der gebouwen werd in 1825 gesloopt. Heden resten evenwel nog het in 1794 gebouwde priorskwartier en een overblijfsel van de kloosterkerk.

Beknopte karakterisering

Typologieomheiningsmuren

Beschrijving

De bescherming omvat de restanten van de ommuring van de priorij van Groenendaal.

Waarden

De restanten van de bak- en natuurstenen ommuring van de voormalige priorij van Groenendaal zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als rechtstreekse verwijzing naar zowel de "clausura", het oorspronkelijk door hoge muren volledig van de buitenwereld afgesloten kloosterdomein, als naar de omheinde moestuin, beter bekend vanuit de iconografie.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.