Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen, Blauwputgang

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
47305
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47305

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee reeksen arbeidershuisjes (nummers 1-11) die dateren van rond 1850 en opgetrokken werden met twee bouwlagen en telkens twee traveeën, de deurtravee blind in de bovenbouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswoningen, Blauwputgang

Blauwputgang 1-11 (Leuven)
Twee reeksen arbeidershuisjes die dateren van rond 1850 en opgetrokken werden met twee bouwlagen en telkens twee traveeën, de deurtravee blind in de bovenbouw.