erfgoedobject

Arbeiderswoningen, Blauwputgang

bouwkundig geheel
ID
125465
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125465

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee reeksen arbeidershuisjes (nummers 1-11) die dateren van rond 1850 en opgetrokken werden met twee bouwlagen en telkens twee traveeën, de deurtravee blind in de bovenbouw. Nummers 1-4 en 9-11 zijn afgedekt door pannen lessenaarsdaken; nummers 5-8 zijn opgevat als rug aan rug huizen, onder een pannen zadeldak. De deels verankerde bakstenen gevels zijn, behalve bij de recent gerenoveerde nummers 1-4, witgekalkt boven een gepikte plint en afgelijnd door zinken gootlijsten onder een licht overkragende dakrand. De rechthoekige, al dan niet gekoppelde deuren en de vensters zijn voorzien van - deels vernieuwde - houten bovendorpels en arduinen benedendorpels of lekdrempels.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Cel Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier Blauwputgang/Diestsestraat nummer 215 (Ministerieel Besluit Stadsgezicht 23.07.1989).
  • DE COOMAN M., De Leuvense gangen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 1980, p. 47-50.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Stadswoning met toegang tot Blauwputgang

  • Is deel van
    Blauwputgang


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arbeiderswoningen, Blauwputgang [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125465 (Geraadpleegd op 09-05-2021)