Beschermd monument

Hoeve De Winning: schuur

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden
ID: 4732   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4732

Besluiten

Woonstalhuizen en schuren
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3832

Beschrijving

De typisch Kempische langsschuur van de hoeve De Winning is beschermd als monument.Waarden

De typisch Kempische langsschuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Tyische Kempische schuur van het langsschuurtype, horende tot een typische Kempische 18de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen rond een binnenkoer, met bewaard gebint en oud volume, oorspronkelijk in geleemde vakwerkbouw, in latere perioden deels ingevuld met baksteenmetselwerk.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve De Winning

Molenvloed 34 (Herselt)
Oorspronkelijk typisch 18de-eeuwse Kempense hoeve met losstaande bestanddelen, geschikt rondom een binnenkoer.