Hoeve De Winning: schuur

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herselt
Deelgemeente Herselt
Straat Molenvloed
Locatie Molenvloed 34 (Herselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13013/115.1
  • OA003121

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve De Winning

Molenvloed 34, Herselt (Antwerpen)

Oorspronkelijk typisch 18de-eeuwse Kempense hoeve met losstaande bestanddelen, geschikt rondom een binnenkoer.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De typisch Kempische langsschuur van de hoeve De Winning is beschermd als monument.

Waarden

De typisch Kempische langsschuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Tyische Kempische schuur van het langsschuurtype, horende tot een typische Kempische 18de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen rond een binnenkoer, met bewaard gebint en oud volume, oorspronkelijk in geleemde vakwerkbouw, in latere perioden deels ingevuld met baksteenmetselwerk.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.