Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47658
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47658

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Herenhuis met een dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder een pannen schilddak. Het huidige uitzicht is het resultaat van diverse wijzigingen. Volgens de kaart van Marcus Gerards (1562) stond hier een imposante schermgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Riddersstraat 9 (Brugge)
Herenhuis met een dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder een pannen schilddak. Het huidige uitzicht is het resultaat van diverse wijzigingen. Volgens de kaart van Marcus Gerards (1562) stond hier een imposante schermgevel.