Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel De Mot

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47844
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47844

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eertijds omwaterd kasteel in traditionele bak- en zandsteenstijl gedateerd A01719 door middel van gevelankers. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen afgedekt met een hoog leien schilddak met houten dakkapellen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel De Mot

Gemeentehuisstraat 21A (Ternat)
Eertijds omwaterd kasteel in traditionele bak- en zandsteenstijl met aan beide zijden flankerende bijgebouwtjes, gedateerd A01719 door middel van gevelankers.