Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Remigius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47859
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47859

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De kerk bestaat uit een éénbeukige ruimte van drie traveeën achter een classicistische voorgevel van zandsteen, en is voorzien van een portaal (gedagtekend 1747 op de makelaar) en van vensters onder een eenvoudige klokkentoren in dezelfde stijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Remigius met kerkhof

Klein-Heidestraat zonder nummer (Boutersem)
De kerk is opgetrokken in baksteen en Gobertange en bestaat uit een eenbeukig schip met ingebouwde westtoren uit 1747 waarop een uitspringend transept en een door twee sacristieën geflankeerd driezijdig gesloten koor uit 1863 aansluiten.