Beschermd cultuurhistorisch landschap

Grote Heide

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
4850
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4850

Besluiten

Grote Heide
definitieve beschermingsbesluiten: 02-07-1982  ID: 1803

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Grote Heide op een duinmassief, met uitgestrekte naaldbossen die vennen en heiderelicten omsluiten.

Centraal in dit beschermde landschap bevindt zich het Zwarte Ven, tevens een beschermd landschap.
Ten zuiden bevindt zich het beschermde landschap de Snepkensvijver.Waarden

De Grote Heide is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

FLAK-stellung uit de Tweede Wereldoorlog

Herentalsesteenweg (Kasterlee)
Tussen mei 1943 en september 1944 was in Herentals een afdeling luchtafweergeschut van het Duitse leger gestationeerd. Van deze FLAK-stellung (Flugabwehrkanone) bestaan tot op vandaag nog heel wat restanten. Ze liggen enigszins verstopt onder de bossen op de heuvelrug tussen Lichtaart en Herentals. Deze site is één van de best bewaarde voorbeelden van een luchtafweerstelling uit de Tweede Wereldoorlog in de Benelux.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heuvelrug tussen Herentals en Lichtaart met de Netevallei

Geel (Geel), Herentals (Herentals), Lichtaart (Kasterlee), Poederlee (Lille), Olen (Olen)
Dit gebied situeert zich in de Centrale Kempen te Herentals en Kasterlee. Het noordelijke deel, op een Tertiare rug, betreft een aaneengesloten geheel van stuifzandduinen met deels natuurlijke en deels antropogene vennen. Dit gebied, aanvankelijk heide, werd in de 19de eeuw bebost met naaldhout. Het wordt door een duidelijke steilrand gescheiden van het zuidelijke vlakkere deel dat aansluit bij het alluvium van de Kleine Nete, dat overheerst wordt door een paraboolduin, weilanden, de Snepkesvijver en een rastervormige wegenpatroon en grachtenstelsel. De combinatie van het hoger gelegen reliëfrijk bosgebied, de lager gelegen Kleine Netevallei met weilanden en de open waters, zorgt voor een contrastrijk aantrekkelijk landschap met mooie zichten. De wisselende abiotische condities leveren een gevarieerde plantengroei op en bieden een geschikt habitat voor talrijke vogels.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.