Spaengien: voorgevel

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 7 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/250.1
  • OA000880

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Spaengien

Grote Markt 7, Antwerpen (Antwerpen)

Gildehuis van de Oude Voetboog of Sint-Jorisgilde, vernield tijdens de Spaanse Furiebrand in 1576 en in renaissancestijl heropgebouwd in 1580-1582. Restauratie onder leiding van de architect Frans Van Dijk in 1892-1893, in opdracht van Eugène Kreglinger.

Beschrijving

De voorgevel van het voormalig huis Spaengien te Antwerpen, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische en artistieke waarde van het pand wordt gevormd doordat de woning een uniek voorbeeld is van de zuivere renaissance-architectuur van het einde van de 16de eeuw te Antwerpen. Zowel in stijl, opbouw, decor als materiaalgebruik, is dit pand één van de rijkste gildehuizen van het Vlaamse land. In tegenstelling tot de meeste gereconstrueerde gildehuizen op de Grote Markt is dit exemplaar in zijn originele toestand bewaard.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, 118 monumenten (S.N., 1981).

Waarden

Het huis Spaengien (uitbreiding tot voorgevel) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.