Spaengien

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 7, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Spaengien

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Spaengien: achtergevel en daken
gelegen te Grote Markt 7 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

omvat de bescherming als monument Spaengien: voorgevel
gelegen te Grote Markt 7 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig huis "Spaengien" strekt zich uit tot aan de Oude Beurs (zie achtergevel). In 1515-16 werd door de Oude Voetboog of Sint-Jorisgilde een nieuw huis opgericht in traditionele stijl met natuurstenen voorgevel van monumentaal karakter (zie gevelopschrift: "comodo publico et ornamento collegium vetus S. Georgi arcubalistariorum re").

Dit ambachtshuis werd op 4 november 1576 door de Spaanse Furiebrand vernield. Heropbouw aangevat in 1580, werken voltooid in 1582. Van 1660 af diende het Huis van Spanje onder andere als Aalmoezenierspand en werd er een schouwburg of academie in ondergebracht. In 1892 op last van de firma Kreglinger gerestaureerd. Een romantisch ruiterstandbeeld van Sint-Joris met de draak door Jef Lambeaux bekroont sedert 8 november 1893 de top. Diephuis van vijf traveeën en vijf bouwlagen onder zadeldak (leien) in renaissancestijl. Dubbelhuistype met gevelparement van blauwe hardsteen en witte natuursteen. Bouwlagen gemarkeerd door gekorniste lijsten en geordonneerd door een superpositie van bewerkte halfzuilen. Gekoppelde kruiskozijnen, behalve op de gelijkvloerse verdieping die geritmeerd is door geblokte rondbogen. In- en uitgezwenkte drieledige top met vloeiende contouren, afgezet door obelisken. Renaissance-ornamentatie: bossagewerk, geblokte halfzuilen, hermen, wortelmotief van Floris, balusters; voorts, in de top, ronde medaillons waarin een handboog en de letters D.G.W. gesculpteerd zijn en in de tweede geleding vullen twee basreliëfs met kruisboogschutters de bovenlichten van de zijluiken.

Te vermelden: neogotische deur met fraaie deurklopper. Achtergevel, uitziend op de Spanjepandsteeg. Trapgevel met witstenen parement (dertien treden + topstuk), gebouwd in 1580 (zie gevelsteen) in traditionele stijl, doch bij de restauratie gedeeltelijk herbouwd. Vrijwel blinde linker travee, verder gekoppelde stenen kruiskozijnen. Gereconstrueerde rondboogvormige inrijpoort, onder waterlijst eindigend op dropmotieven.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Aanvullende informatie

Restauratie in 1892-1893, in opdracht van Eugène Kreglinger, naar ontwerp van architect Frans van Dijk.

  • Huybrechs J. 1994: Frans Van Dijk Architect te Antwerpen 1853-1939, Antwerpen, 82-89.

Braeken, Jo (27-01-2011 )

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.