Watermolen Topmolen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-02-1993 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Balen
Deelgemeente Balen
Straat Topmolenstraat
Locatie Topmolenstraat 5 (Balen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/13003/102.1
  • OA002295

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Watermolen Topmolen en molenaarswoning

Topmolenstraat 5, Balen (Antwerpen)

Kleine watermolen van 1850, gelegen op de Zweilingsloop, een kunstmatig aangelegde zijarm van de Grote Nete. Enige molen van het bovenslagtype in de provincie.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van de Topmolen. De als monument beschermde watermolen hoort niet tot de afbakening van het dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de esthetische en industrieel-archeologische waarde van de onmiddellijke omgeving van de Topmolen als volgt werd gemotiveerd: "als watermolensite met gedeeltelijk ontdubbeld en kunstmatig aangelegd afvoerkanaal."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000761, Topmolen, advies KCML (1993).

Waarden

De onmiddellijke omgeving van de watermolen, genaamd Topmolen, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.