Beschermd cultuurhistorisch landschap

Zwart Ven

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 24-12-1980 tot heden

ID: 4855   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4855

Besluiten

Zwart Ven
definitieve beschermingsbesluiten: 24-12-1980  ID: 1555

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Zwart Ven, centraal gelegen in de Grote Heide.
Dit gebied vormt een overblijfsel van de turfwinning in deze streek.

Dit beschermd landschap wordt omgeven door het beschermde landschap Grote Heide.Waarden

Het Zwarte Ven is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heuvelrug tussen Herentals en Lichtaart met de Netevallei

Geel (Geel), Herentals (Herentals), Lichtaart (Kasterlee), Poederlee (Lille), Olen (Olen)
Deze ankerplaats situeert zich in de Centrale Kempen te Herentals en Kasterlee. Het noordelijke deel, op een Tertiare rug, betreft een aaneengesloten geheel van stuifzandduinen met deels natuurlijke en deels antropogene vennen. Dit gebied, aanvankelijk heide, werd in de 19de eeuw bebost met naaldhout. Het wordt door een duidelijke steilrand gescheiden van het zuidelijke vlakkere deel dat aansluit bij het alluvium van de Kleine Nete, dat overheerst wordt door een paraboolduin, weilanden, de Snepkesvijver en een rastervormige wegenpatroon en grachtenstelsel. De combinatie van het hoger gelegen reliƫfrijk bosgebied, de lager gelegen Kleine Netevallei met weilanden en de open waters, zorgt voor een contrastrijk aantrekkelijk landschap met mooie zichten. De wisselende abiotische condities leveren een gevarieerde plantengroei op en bieden een geschikt habitat voor talrijke vogels.