Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Het sluizencomplex Plassendale

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48659
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48659

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sluizencomplex van twee getijdensluizen en zwaaikom ten noorden van Oudenburg op het noordoost-zuidwest-kanaal Plassendale-Nieuwpoort en haaks op het oost-west-kanaal Brugge-Oostende.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Het sluizencomplex Plassendale

Plassendale zonder nummer (Oudenburg)
Sluizencomplex van twee getijdensluizen en zwaaikom ten noorden van Oudenburg op het noordoost-zuidwest-kanaal Plassendale-Nieuwpoort en haaks op het oost-west-kanaal Brugge-Oostende.