Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Belgische commandopost

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49031
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49031

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Belgische commandopost gelegen tussen de Belgische eerste en tweede verdediginglinie van de Eerste Wereldoorlog.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Belgische commandopost Eieleed

Oude Zeedijk zonder nummer (Diksmuide)
Belgische betonnen commandopost uit de Eerste Wereldoorlog.