Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Diere Kost

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49217
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49217

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen omgrachte, grote semi-gesloten hoeve, volgens 19de-eeuwse cartografische bronnen zogenaamd "Diere kost". Thans gaat de dieperin gelegen, grotendeels gewitte bakstenen hoeve, half schuil achter verschillende ruime stallen van 1985, 1990 en 1995.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Diere Kost

Neerhofstraat 2 (Kluisbergen)
Voorheen omgrachte, grote semi-gesloten hoeve; heden gaat de dieper in gelegen, grotendeels gewitte bakstenen hoeve, half schuil achter verschillende ruime stallen van 1985, 1990 en 1995. Boerenhuis van zeven traveeën, onder steil zadeldak minstens opklimmend tot de 18de eeuw.