Beschermd monument

Parochiekerk Heilig Kruis met kerkhofmuur

Beschermd monument van 01-12-1999 tot heden
ID: 493   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/493

Besluiten

Parochiekerk Heilig Kruis en kerkhofmuur, pastorie met ommuring en dorpskern van Korbeek-Lo
definitieve beschermingsbesluiten: 01-12-1999  ID: 3504

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Heilig Kruis en de kerkhofmuur.Waarden

De Heilige Kruiskerk en kerkhofmuur zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Relatief bescheiden en sober opgevatte parochiekerk gebouwd in opdracht van de Norbertijnenabdij van Park, die er sinds 1481 het patronaats- en tiendenrecht bezat. De stilistisch heterogene, éénbeukige bak- en kalkstenen kerk met originele inplanting te midden van een ommuurd kerkhof is samengesteld uit een driezijdig afgesloten, laatbarok koor (1687), een classicistisch geïnspireerde beuk en een neoclassicistische uitbreiding met ingebouwde westtoren naar ontwerp van provinciaal-architect A. Van Arenbergh (1799-1877). Het met kruisribgewelven en met gedrukt tongewelf overwelfde interieur omvat een waardevol meubilair, voornamelijk daterend uit de 17de-18de eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Heilig Kruis

Bierbeekstraat zonder nummer (Bierbeek)
Het huidige bak- en kalkstenen gebouw dateert voornamelijk uit de 17de en 18de eeuw. De plattegrond toont een drie traveeën diep koor met driezijdige apsis en aanleunende sacristie, één beuk van vijf traveeën en een westtoren geflankeerd door twee bijgebouwtjes.