Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Windmolen en molenaarswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49348
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49348

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De stenen korenwindmolen werd opgericht in 1804; jaartal naar verluidt vroeger te lezen op een nu verdwenen balk. In 1866 werd een stoommachine geplaatst. De houten kap met gevlucht werd verwijderd in 1920 en de windmolen werd omgevormd tot mechanische maalderij.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Romp Molen Van de Steene met molenaarswoning

Molenstraat 58 (Kaprijke)
Romp van een stenen stellingmolen, opgetrokken in 1804. De molen werd aanvankelijk gebruikt als koren- en oliemolen, later uitsluitend als korenmolen. In 1866 werd er een stoommachine geplaatst. De vlakbij gelegen molenaarswoning zou uit het begin van de 20ste eeuw dateren. Dit dubbelhuis met een verankerde beraapte gevel, ingeplant achter een klein voortuintje, telt vijf traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met pannen.