Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij arbeiderswoningen ontworpen door J. Rooms

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49689
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49689

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rij van acht arbeidershuizen in eenheidsbebouwing met spiegelbeeldschema, van drie bouwlagen en ieder twee traveeën, onder zadeldak, volgens archiefstukken opgetrokken in 1910 naar ontwerp van architect J. Rooms.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Rij arbeiderswoningen ontworpen door J. Rooms

Kogelstraat 9-21 (Gent)
Rij van heden zeven arbeiderswoningen in eenheidsbebouwing met spiegelbeeldschema, van drie bouwlagen en ieder twee traveeën, onder zadeldak, volgens archiefstukken opgetrokken als een ensemble van acht woningen in 1910 naar ontwerp van architect J. Rooms.