Beschermd monument

Dubbele schutsluis

Beschermd monument van 19-03-1997 tot heden
ID: 5   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5

Besluiten

Dubbele schutsluis met uitrusting, sluis, sluiswachterswoning en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-03-1997  ID: 3170

Beschrijving

De dubbele schutsluis te Kampenhout, met inbegrip van de volledige uitrusting, is beschermd als monument.Waarden

De dubbele schutsluis met volledige uitrusting is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als goed bewaard en uniek geworden voorbeeld van een 18de-eeuwse schutsluis van het type dubbele sluis met twee buikvormige kolken, hier in een kleine bocht aangelegd, samen met vier andere vrijwel identieke exemplaren (Zennegat, Boortmeerbeek, Mechelen en Tildonk) deel uitmakend van de uitrusting van het in 1763 in gebruik genomen kanaal Leuven-Mechelen en waarvoor octrooi werd verleend door Keizerin Maria-Theresia in 1750.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dubbele schutsluis

Leuvensesteenweg zonder nummer (Kampenhout)
Gestimuleerd door het succes van het Brussels kanaal wilde ook Leuven in het midden van de 18de eeuw een kanaal bouwen. Met het graven van de 30 kilometer lange Vaart zou Leuven immers toegankelijk worden voor zeeschepen.