Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Salvator

Beschermd monument van 13-04-1953 tot heden
ID: 5027   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5027

Besluiten

Parochiekerk Sint-Salvator
definitieve beschermingsbesluiten: 13-04-1953  ID: 327

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Salvator te Meerle, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Salvatorskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Salvator

Kerkstraat 2 (Hoogstraten)
Vrijstaande parochiekerk gedeeltelijk opgetrokken in gotische stijl uit de eerste helft van de 15de eeuw en gedeeltelijk in laatgotische stijl uit het vierde kwart van de 15de eeuw - eerste helft van de 16de eeuw met mogelijk een oudere kern in de toren.