Beschermd cultuurhistorisch landschap

Garenblekerij Boones Blijk met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 20-12-1974 tot heden

ID: 5055   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5055

Beschrijving

Dit beschermde landschap omvat de garenblekerij, ingeplant op een volledig omgracht, driezijdig domein, waarop zich ook een schuur, kapel en vijver bevinden. Het landschap wordt begrensd door Heizijde in het zuiden, de Elzenstraat in het westen en de Visbeek in het noordoosten.Waarden

De onmiddellijke omgeving van het gebouw genaamd 'Boonens Blijk' is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Garenblekerij Boones Blijk met kapel

Elzenstraat 2 (Turnhout)
Volledig omgracht, driezijdig domein met centraal gelegen blekerijgebouw opgetrokken tussen 1739 en 1757, in de loop van de 19de eeuw in gebruik genomen als woning.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Turnhouts vennengebied

Merksplas (Merksplas), Turnhout (Turnhout)
Deze ankerplaats vertegenwoordigt een mooi voorbeeld van een voor de Noorderkempen typisch compartimentenlandschap met een afwisseling van bos en weiland. Opvallend in het geheel zijn de vencomplexen die als het ware ‘gaten’ in het landschap vormen en op deze manier zorgen voor extra openheid en mooie zichten. De landschappelijk gevarieerde structuur, die wordt versterkt door een paar lichte verhevenheden in het verder vlakke landschap, zorgt voor een esthetisch waardevol geheel. Verspreid voorkomend bouwkundig erfgoed, waaronder de garenblekerij ‘Boones Blijk’ en bijhorende kapel, de overblijfselen van blekerij Borghs en de Engelandhoeve dragen bij tot de historische waarde van deze ankerplaats.