Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Vertruynengoed en Blauw Huis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 50872   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50872

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Binnen de thans grotendeels gedempte omwalling gelegen gebouwen bestaande uit twee complexen: ten noorden, de herenhoeve (nummer 5) met imposant gebouw met twee bouwlagen met ertegenover de grote schuur en stallen en ten zuiden het neerhof (nummer 6) met ten oosten ingeplant oud woonhuis en ten zuiden en ten westen, schuin ingeplante bedrijfsgebouwen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Vertruynengoed en hoeve Blauw Huis

Sticheldreef 5-6 (Nazareth)
Binnen de thans grotendeels gedempte omwalling gelegen gebouwen bestaande uit twee complexen: ten noorden, de herenhoeve (nummer 5) met imposant gebouw met twee bouwlagen met ertegenover de grote schuur en stallen en ten zuiden het neerhof (nummer 6) met ten oosten ingeplant oud woonhuis en ten zuiden en ten westen, schuin ingeplante bedrijfsgebouwen.