Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Lambertus

Beschermd monument van 15-05-2009 tot heden

ID
510
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/510

Besluiten

Sint-Lambertuskerk
definitieve beschermingsbesluiten: 15-05-2009  ID: 4605

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Lambertus.Waarden

De Sint-Lambertuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Vermeld sinds de 11de eeuw als vermaard bedevaartsoord en tijdens het ancien regime als parochiekerk achtereenvolgens in het bezit van de bisschoppen van Luik en van het kapittel van Visé onderscheidt deze plattelandskerk zich door haar nauwe band met de dorpsheren en meer bepaald de familie de Spoelberch, wat zich architecturaal vertaalde in een decoratief, schermvormend gevelfront dat het pittoreske, oostelijke eindpunt vormt van de oost-west gerichte vista van het vroeg landschappelijke kasteelpark.
Architectuurhistorisch vormt de in 1854 door provinciaal architect Alexander Van Arenberg (Leuven, 1799-1877) gebouwde Sint-Lambertuskerk een in- en uitwendig gaaf bewaard voorbeeld van een vroeg neogotische, landelijke parochiekerk waarbij de eind 15de-eeuwse vierkante, natuurstenen westtoren werd geïntegreerd in een bak- en natuurstenen, vijf traveeën tellend, eenbeukig volume met driezijdig gesloten koor. Als scharnierpunt binnen het omvangrijke, religieuze oeuvre van Van Arenbergh dat van een sober neoclassicisme naar een pittoresk-decoratief eclectisme evolueerde onderscheidt de Sint-Lambertuskerk zich door een opmerkelijk samengaan van een nog neoclassicistisch concept met een neogotisch vocabularium.

artistieke waarde

Ondanks de kruisribgewelven nog neoclassicistisch gedachte, heldere en sobere binnenruimte met een kwaliteitsvolle, overwegend neogotisch stoffering - waaronder een beschermd orgel en glasramen van het Brugse atelier Dobbelaere - en dit in combinatie met het waardevolle, 18de-eeuwse meubilair uit de vroegere kerk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Lambertus

Stationsstraat 50 (Bierbeek)
Halverwege de 19de eeuw werd de oude kerk afgebroken en vervangen door een neogotische; enkel de westtoren bleef bewaard. De nieuwe kerk werd ontworpen door de Leuvense architect Alexander Van Arenberg.