Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hulpkerk Sint-Jozef

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51235
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51235

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ingeplant op de hoek met Akkerstraat, op begraasd terrein en Rode Beukendreef voor de ingang. Modern witgeschilderd bakstenen kerkgebouw van 1958 naar ontwerp van architect R. Langaskens en R. Dryhoel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hulpkerk Sint-Jozef

Bellebargie zonder nummer (Lievegem)
Ingeplant op de hoek met Akkerstraat, op begraasd terrein en Rode Beukendreef voor de ingang. Modern witgeschilderd bakstenen kerkgebouw van 1958 naar ontwerp van architect R. Langaskens en R. Dryhoel.