Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee neoclassicistische appartements- en handelsgebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51253
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51253

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kerkstraat nrs. 92 en 105-109. Twee grote neoclassicistische appartements- en handelsgebouwen, gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw in neoclassicistische trant. Gecementeerde en geschilderde lijstgevels afgeboord door houten kroonlijst en voorzien van kordons; bewaarde fraaie (gevelbrede) balkons met ijzeren leuningen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Appartements- en handelsgebouwen

Kerkstraat 92, 105-109 (Blankenberge)
Grote appartements- en handelsgebouwen, gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw in neoclassicistische trant.