Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Poort, toegang tot Professor Sebrechtspark

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51396
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51396

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 55 en 57 (ertussen). Toegang tot Professor Sebrechtspark cf. Professor Sebrechtspark; deze poort neemt nagenoeg de plaats in van de vroegere kloosterkerk van de grauwzusters (cf. nr. 55). Monumentale poort gebouwd n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge) en opgevat als rijk versierde neoclassicistische portiekt- rav.; bovenaan naast de zwikken gedateerd "ANNO / 1907" en versierd metAanduiding van

Is de vaststelling van

Poort, toegang tot Professor Sebrechtspark

Oude Zak zonder nummer (Brugge)
Monumentale poort gebouwd naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) en opgevat als rijk versierde neoclassicistische portiektravee.