Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51684
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51684

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kleine hoeve met losstaande bestanddelen. Eenvoudige achterin gelegen boerenwoning met vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat), van circa 1800. Bijhorende stallen en schuur rechts loodrecht op de straat. Twee vierkante, gemetste bakstenen hekpijlers aan de straatkant; links met wegkapel met Onze-Lieve-Vrouwebeeld.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Pijlerkapel

Lindestraat zonder nummer (Gent)
Resterende gemetste bakstenen hekpijler met ezelsrug en een uitgespaarde rondboognis voor wegkapel met Onze-Lieve-Vrouwebeeld, afgesloten door geajoureerd ijzeren deurtje.