Herberg Boer van Tienen

Beschermd monument van 18-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Mechelseplein
Locatie Mechelseplein 6 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/778.1
  • OA002090

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herberg Boer van Tienen

Mechelseplein 6, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel op de hoek van Mechelseplen en Maarschalk Gérardstraat, uit de tweede helft van de 16de eeuw of de eerste helft van de 17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De oude herberg Boer van Tienen te Antwerpen, is beschermd als monument.

Waarden

Mechelseplein 6 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.