Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
51950
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51950

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Imitatieve varianten op de lokale renaissance-architectuur.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Burgerhuis ontworpen door E. Jaspar

Boterstraat 47 (Ieper)
Imitatieve variant op de lokale renaissance-architectuur ontworpen door architect E. Jaspar (Ukkel) van 1921, , met horizontaal gelede trapgevel door middel van kordonvormende lekdrempels.


Burgerhuis ontworpen door E. Jaspar

Boterstraat 38 (Ieper)
Imitatieve variant op de lokale renaissance-architectuur ontworpen door architect E. Jaspar (Ukkel) van 1921.


Burgerhuis ontworpen door H. Landtsheere

Boterstraat 19, Vismarkt 1A (Ieper)
Imitatieve variant op de lokale renaissance-architectuur.