Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 51950   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51950

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Imitatieve varianten op de lokale renaissance-architectuur ontworpen door architect E. Jaspar (Ukkel) van 1921.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee burgerhuizen ontworpen door E. Jaspar

Boterstraat 38, 47 (Ieper)
Imitatieve varianten op de lokale renaissance-architectuur ontworpen door architect E. Jaspar (Ukkel) van 1921.