Beschermd monument

Falconpoort

Beschermd monument van 22-12-1943 tot heden

ID
5201
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5201

Besluiten

Toren Hof van Palermo, Huis De Kevia, Huis De Zalm, huisjes van de Noorwegengang en Falconpoort
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-1943  ID: 100

Beschrijving

De Falconpoort te Antwerpen, is beschermd als monument.Waarden

De Falconpoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Falconpoort

Falconplein 39 (Antwerpen)
Barokpoort uit 1671, enig overblijfsel van het falcontinnenklooster. Het werd in de veertiende eeuw gesticht door Falco de Lampage, de muntmeester van hertog Jan III van Brabant, en kende een sterke groei in de loop van de vijftiende eeuw. In het begin van de zestiende eeuw nam het klooster zowat het gehele bouwblok in tussen Oudeleeuwenrui, Generaal Belliardstraat, Falconrui en Falconplein.