Beschermd monument

Pastorie met omwalde tuin

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden
ID: 5230   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5230

Besluiten

Geografisch pakket provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten, schrappingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3976

Beschrijving

De pastorie van Wortel is met inbegrip van de omwalde tuin beschermd als monument.Waarden

De voormalige pastorie met omwalde tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Historische site teruggaand op een oudere pastorie, te situeren in het begin van de 17de eeuw. Typische pastorie, opklimmend tot circa 1740, initieel opgetrokken in bak- en zandsteenstijl, vermoedelijk volgens het plan van de 17de-eeuwse pastorie en met hergebruik van afbraakmaterialen. In 1868 vergroot naar ontwerp van provinciaal architect, J. Van Gastel. 18de-eeuwse gevelordonnantie, houtstructuur en interieurindeling grotendeels bewaard met interieurhistorisch waardevolle interieurelementen zoals 18de-eeuwse schouw, haard, plafond en schrijnwerk. De indrukwekkende neo-Vlaamserenaissance-schouw, gerecupereerd van een andere locatie wordt gekenmerkt door uitzonderlijk fraai en meesterlijk uitgevoerd houtsnijwerk en stenen beeldhouwwerk.
De omsloten, omwalde tuin met vijver is inherent aan het 18de-eeuwse pastorieconcept.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie met omwalde tuin

Pastorijstraat 31 (Hoogstraten)
Vrijstaande omwalde voormalige pastorie in een sobere traditionele bak- en zandsteenstijl, opklimmend tot circa 1740.