Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Heldenhuldezerkje op kerkhof Stavele

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 52407   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52407

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rechts van de kerk ligt de Belgische militair Deloz onder een heldenhuldezerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Heldenhuldezerkje op kerkhof Stavele

Alexis Decarneplein zonder nummer (Alveringem)
Rechts van de kerk ligt de Belgische militair Deloz onder een heldenhuldezerk.