Parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Stavele
Straat Alexis Decarneplein
Locatie Alexis Decarneplein zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding Ingeplant ten oosten van IJzerstraat, met kerkhof ten noorden, westen en zuiden, omzoomd met doornhaag. Gekasseide W.toegangsweg afgezet met bakstenen muurtje met hek. Voormalig schooltje (thans jeugdclub) ten N., pastorie ten N.W. van kerk.

Neogotische hallekerk naar ontwerp van A. Verbeke (Brugge) van 1889. Toen werd de vroegere kerk hersteld en vergroot (toevoeging van W.toren, doopkapel, kruisbeuk en O.partij) nadat ze in 1796 door brand was vernield, waarna ze in 1800 opgeknapt, en in 1830 wederopgebouwd werd. Afbeelding van laat-gotisch kerkje bij A. Sanderus (1640). Zou in kern opklimmen tot romaans bedehuis (circa 1250). Recente restauratiewerken (opfrissing interieur) onder leiding van architect P. Pauwels (Kortrijk).

De plattegrond ontvouwt een voorgeplaatste, centrale W.toren, een driebeukige schip van vier trav., een uitspringend transept, een koor en twee zijkoren van twee rechte trav. en driezijdige hoofdkoorsluiting; twee sacristieën weerszijden het koor; tegen Z.zijbeuk aanleunende doopkapel.

Gele baksteenbouw met herbruikte ijzerzandsteen van vroeger romaans bedehuis in N.gedeelte van W.gevel en onderbouw van N.- en voornamelijk in Z.gevel. Afdekking door middel van zadeldaken (leien).

Vierkante W.toren van drie geledingen, laatst genoemde gemarkeerd door kordons, uitlopend op octogonale hoektorentjes met spitsbekroning, onder naaldspits. Massieve, licht vooruitspringende hoekbanden ter hoogte van eerste geleding. Aflijnend spitsboogfries. Spitsboogportaal met archivolt, opgevangen door driekwartzuilen met sokkel en kapiteel. Verdiept, spitsbogig tweelicht (deels vernieuwd maaswerk) onder druiplijst op afzaat, ter hoogte van tweede geleding. Smal soortgelijk spitsboogvenster boven laatst genoemde, idem in N.- en Z.gevel. Aflijnend spitsboogfries. Bovengeleding (verschillende baksteen) paarsgewijze voorzien van spitsboogvormige galmgaten onder druiplijst, in vier gevels. Torenuurwerk op N.-, W.en Z.gevel. Gemarkeerde borstwering.

Flankerende puntgevels, voorzien van aandak, schouderstukken en kruisvormig topstuk, gemarkeerd door op elkaar gestelde steunberen met versnijdingen, uitlopend op hoektorentjes cf. W.toren. Breed spitsboogvenster links. Rechter puntgevel van oudere baksteen met geprofileerd spitsboogvenster (blind tweelicht) op afzaat. Spitsboognisje onder druiplijst in de top.

Traveeën van schip en koren gemarkeerd door steunberen met versnijdingen en geajoureerd door middel van geprofileerde spitsboogvensters (tweelichten, drielichten bij transeptgevels, deels vernieuwd maaswerk) op afzaat. Tegen de tweede travee van Z.beuk aanleunende doopkapel onder zadeldak. Sluiting in vorm van puntgevel idem transeptsluiting, opengewerkt door drie spitsboogvenstertjes op afzaat.

Bepleisterd en beschilderd interieur. Spitsbogige scheibogen rustend op zuilen met achtzijdige sokkel en -knoppenkapiteel. Bundelpijlers op kruising. Overdekking door middel van houten spitstongewelf; houten kruisribgewelf boven de kruising.

Mobilair: "Heilige Hubertus", eik, XVII. "Onze-Lieve Vrouw van Smarten (?)", gepolychromeerd hout, eerst helft XVIII.

Neogotische altaren, preekstoel, biechtstoel, communiebank en koorgestoelte, uit eind XIX. Marmeren doopvont met koperen deksel, uit eerste helft XIX. * XVIII-orgel.

  • DETAILLEUR W., Alle kerken van West-Vlaanderen in Vade-Mecum-Stijl, s.l., 1976.
  • DEVOS-STOCKMAN A., ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Veurne, Brussel, 1975, pagina 46, en volgende.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Aanvullende informatie

In en rond de kerk bevinden zich verschillende relicten die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog.

In de kerk: triplet van drie lancetvormige glasramen, in het midden bekroond met driepas, ter herinnering aan de oorlogsvrijwilliger Etienne Lorin. Uitgevoerd door Ch. Lorin in 1919 (3x gesigneerd en gedateerd).

Op het kerkhof: Frans kruis voor de militair Léon Houdeau.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (19-04-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Alexis Decarneplein

Alexis Decarneplein (Alveringem)

omvat Orgel parochiekerk Sint-Jans-Onthoofding

Stavele (Alveringem)

is gerelateerd aan Gedenkteken militaire doden

Alexis Decarneplein zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Heldenhuldezerkje op kerkhof Stavele

Alexis Decarneplein zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.