Afspanning De Zwaan

Beschermd monument van 03-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 29 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/326.1
  • OA001666

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Afspanning De Zwaan

Grote Markt 29, Mechelen (Antwerpen)

Voorheen belangrijke afspanning De Zwaan, als laatste houten gevel op de Grote Markt in 1818 gesloopt en heropgebouwd in hetzelfde jaar.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Afspanning De Zwaan is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van Grote Markt 29 als volgt gemotiveerd: "als gebouw in laat-classicistische stijl opgetrokken in 1818."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000669, Twintig monumenten in Mechelen (F. Brenders, 1986).

Waarden

Grote Markt 29 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.