Vastgesteld bouwkundig erfgoed

't Waterhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52771   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52771

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoogstwaarschijnlijk het neerhof van een vroegere buitenplaats met samengestelde omgrachting, in de tweede helft van de 18de eeuw vermeld als "Campagne Van Moens" (zie Ferrariskaart van 1771-1778). Enkel de noordelijke walgracht bleef gedeeltelijk bewaard achter de hoeve. Heden hoeve van het semi-gesloten type met langgerekt rechthoekig voorerf, gedeeltelijk gekasseid en gebetonneerd, met mestvaalt en toegangshek op de zuidwesthoek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

't Waterhof

Drooghout 1 (Oosterzele)
Hoogstwaarschijnlijk het neerhof van een vroegere buitenplaats met samengestelde omgrachting, in de tweede helft van de 18de eeuw vermeld als "Campagne Van Moens" (zie Ferrariskaart van 1771-1778). Enkel de noordelijke walgracht bleef gedeeltelijk bewaard achter de hoeve. Heden hoeve van het semi-gesloten type met langgerekt rechthoekig voorerf, gedeeltelijk gekasseid en gebetonneerd, met mestvaalt en toegangshek op de zuidwesthoek.