Beschermd cultuurhistorisch landschap

Meigemheide: deel 'De Cluts' fase 2

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
530
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/530

Besluiten

Meigemheide: deel De Cluts
definitieve beschermingsbesluiten: 12-05-1993  ID: 2516

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Meigemheide.
Dit gebied omvat enkele relicten van het vroegere Zoniënwoud, maar vooral een laatste restant van een heidelandschap met een zeldzame fauna en flora.

In het beschermingsdossier worden de esthetische en wetenschappelijke waarden als volgt gemotiveerd:

  • esthetische waarde: de betrokken percelen zijn een onderdeel van een esthetisch bijzonder aantrekkelijke zone, namelijk een diep ingesneden dal aan de bovenloop van de Kesterbeek dat wordt omzoomd door houtkanten en bosranden. De in 1972 met het oog op een verkaveling uitgevoerde reliëfwijzigingen hebben dit karakter niet wezenlijk aangetast.
  • wetenschappelijke waarde: de betrokken percelen worden aan de noordzijde afgezoomd door een aantal oude zomereiken (Quercus robur) met stamomtrekken tot 3 meter waarvan er enkele sporen van knotten vertonen. Aan de zuidrand komt er een houtkant met één oude geknotte zomereik, gewone hazelaar (Corylus avellana) en eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) en een rijke kruidlaag met bosbingelkruid (Mercurialis perennis), kleine maagdenpalm (Vinca minor), veelbloemige salomonszegel (Polygonatum multiflorum), grootbloemige muur (Stellaria holostea), bosanemoon (Anemone nemorosa) en kruisbladwalstro (Cruciata laevipes) voor. In het beschermde gebied bevindt zich, naast enkele oude fruitbomen, ook een monumentale oude Spaanse aak (Acer campestre), op circa 1,80 meter hoogte geknot en met een stamomtrek van 2,50 meter. Volgens de dendrologische inventaris van België zou deze boom qua stamomtrek op de vijfde plaats staan voor de Spaanse aken in België.

Bibliografie

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000495, Noordelijk gedeelte van de Meigemheide (S.n., 1978).
  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000504, Meigemheide: deel De Cluts (S.n.,1978).
  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000770, Meigemheide: tweede fase (S.n., 1993).


Waarden

De Meigemheide – deel ‘De Cluts’ is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Meigemheide, Gasthuisbos en Begijnenbos

Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen, Lot (Beersel), Linkebeek (Linkebeek)
Het omschreven gebied ligt ten oosten van Halle, op het grondgebied van de fusiegemeente Beersel, met de deelgemeenten Alsemberg, Dworp en Beersel. Het is een zone met enorme variaties: drassige gebieden, valleigebieden, boomgaarden, brongebieden, holle wegen, kleine landschapselementen en taluds. Het landschap is gefragmenteerd door de perceelsrandbegroeiing langsheen de akkers en weiden, boomgaarden en percelen bos. Het gehele gebied bestaat uit een sterk versneden plateau dat naast de talrijke beboste arealen heel wat gecompartimenteerde landbouwgebieden heeft. Ook zijn er plaatsen met weidse zichten op o.m. de Zenne.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.