Sint-Bernardusabdij: toegangspoort

Beschermd monument van 16-07-1993 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hemiksem
Deelgemeente Hemiksem
Straat Nijverheidsstraat
Locatie Nijverheidsstraat zonder nummer (Hemiksem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11018/107.1
  • OA002368

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Bernardsabdij

Sint-Bernardusabdij 1-5, Hemiksem (Antwerpen)

Rechthoekig abdijcomplex uit de 17de tot de 20ste eeuw omringd door voormalige militaire gebouwen uit de 19de tot de 20ste eeuw, gelegen binnen uitgestrekt ommuurd terrein.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige toegangspoort aan de noordwestelijke zijde van het abdijdomein. Op het moment van de bescherming deed de poort dienst als één van de toegangen tot een metaalverwerkend bedrijf.

Het rechthoekig abdijcomplex werd eveneens beschermd bij koninklijk besluit van 13 juni 1973.

Waarden

De voormalige toegangspoort tot de Sint-Bernardsabdij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.