Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van zes stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53178
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53178

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

★ Nrs. 59-69. Z.g. "Stichting VZW Van Caloen". Eenheidsbebouwing van zes lage enkelhuisjes met Vlaamse gevel in spiegelbeelschema. Telkens twee trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVI. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken in 1994 n.o.v. architect E. Vyncke (Brugge): o.m. samenbrengen van twee huizen tot één woning. Verankerde en witgeschilderde baksteenboAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van zes stadswoningen

Boeveriestraat 59-69 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van zes lage enkelhuisjes met Vlaamse gevel in spiegelbeelschema. Telkens twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken in 1994 naar ontwerp van architect E. Vyncke (Brugge).