Beschermd monument

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

ID: 5339   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5339

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1981  ID: 1655

Beschrijving

Het burgerhuis in Louis-Philippestijl te Antwerpen, is beschermd als monument.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Sint-Paulusstraat 23 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl volgens de bouwaanvraag uit 1856 opgetrokken in opdracht van de kolenhandelaar Henri Lecomte. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.