Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen Hogewegmolen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
5404
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5404

Besluiten

Hogewegmolen: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-09-1991  ID: 2391

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van de Hogewegmolen.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische en historische waarde van omgeving van de windmolen, genaamd de Hogewegmolen als volgt: "als homogeen, open agrarisch gebied dat zowel landschappelijke kwaliteiten als een functionele binding met de molen bezit waarvan de windvang dient gevrijwaard te worden."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000254, Herentals (Noorderwijk): Hogewegmolen en omgeving (DE SCHEPPER J., 1991).


Waarden

De omgeving van de reeds beschermde Hogewegmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Bedrijfsgebouw bij de Hogewegmolen

Hoge Weg 7 (Herentals)
Bij de molen gelegen 20ste-eeuws bedrijfsgebouw.


Hogewegmolen

Hoge Weg 5 (Herentals)
De Hogewegmolen is een korenwindmolen van het type houten standaardmolen met gesloten voet, opgericht in 1840 door Guillaume Verlinden.


Huis Paviljoen

Schravenhage 1 (Herentals)
Vlak bij de spoorweg gelegen voormalige afhankelijkheid van het kasteel, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Woonstalhuis

Hoge Weg 6 (Herentals)
Alleenstaand, deels aangepast woonstalhuis, uit midden 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw met getande baksteenfries.