Windmolen Hogewegmolen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-09-1991 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Noorderwijk
Straat Hoge Weg, Kruisstraat, Schravenhage
Locatie Hoge Weg, Kruisstraat, Schravenhage (Herentals)
Alternatieve naam Molen De Ceuster

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/13011/107.1
  • OA002372

Is de omvattende bescherming van

Bedrijfsgebouw bij de Hogewegmolen

Hoge Weg 7, Herentals (Antwerpen)

Bij de molen gelegen 20ste-eeuws bedrijfsgebouw.

Huis Paviljoen

Schravenhage 1, Herentals (Antwerpen)

Vlak bij de spoorweg gelegen voormalige afhankelijkheid van het kasteel, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Windmolen Hogewegmolen

Hoge Weg 5, Herentals (Antwerpen)

Houten standaardmolen met gesloten voet als een polygonale baksteenconstructie, het zogenaamde molenkot.

Woonstalhuis

Hoge Weg 6, Herentals (Antwerpen)

Alleenstaand, deels aangepast woonstalhuis, uit midden 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw met getande baksteenfries.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van de Hogewegmolen.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische en historische waarde van omgeving van de windmolen, genaamd de Hogewegmolen als volgt: "als homogeen, open agrarisch gebied dat zowel landschappelijke kwaliteiten als een functionele binding met de molen bezit waarvan de windvang dient gevrijwaard te worden."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000254, Herentals (Noorderwijk): Hogewegmolen en omgeving (DE SCHEPPER J., 1991).

Waarden

De omgeving van de reeds beschermde Hogewegmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.