Beschermd monument

Hoeve De Langmorter

Beschermd monument van 16-07-1993 tot heden

ID: 5519   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5519

Besluiten

Geografisch pakket Boechout
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1993  ID: 2535

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de hoeve, zogenaamd De Langmorter.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De hoeve Langmorter heeft historische, artistieke en volkskundige waarde als monumentale, gaaf bewaarde hoeve met losstaande bestanddelen en 1776 gedateerd woonhuis. Het is een voorbeeld van een voor de streek zeer rijkelijk uitgevoerde hoeve. Het ontstaan in een periode van intensieve grondontginning en het bezit van een adellijke familie verklaren het gebruikte bouwmateriaal (baksteen) en het volume van de hoeve.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000789, Hoeve De Langmorter (WYLLEMAN L., 1993).


Waarden

Hoeve De Langmorter is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Langmorter

Lauwerijkstraat 34 (Boechout)
In landbouwzone gelegen hoeve met losstaande bestanddelen, gedateerd 1776. L-vormig complex waarin woonhuis en stallingen, langsschuur en ashuis.