Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 55672   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55672

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 4. Heden Liturgisch Centrum. Samenstel van twee naast elkaar liggende diephuizen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) en lager ingangsgedeelte, XVI d(?)-XVII, ingrijpende restauratie in 1957 (fig. 187).L.: drie trav. en twee bouwl. Vóór de restauratie in 1957: tuitgevel met deur waarboven maaswerk in middelste trav., het maaswerk was verdwenen boven vensters van begane grAanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis

Begijnhof 4 (Brugge)
Heden Liturgisch Centrum. Samenstel van twee naast elkaar liggende diephuizen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) en lager ingangsgedeelte, vierde kwart van de 16de eeuw(?)-17de eeuw, ingrijpende restauratie in 1957.