Vakwerkhoeve

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Noorderwijk
Straat Zandkapelweg
Locatie Zandkapelweg 1 (Herentals)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13011/122.1
  • OA003156

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vakwerkhoeve

Zandkapelweg 1, Herentals (Antwerpen)

Hoeve in vakwerk bestaande uit een woonstalhuis, onmiddellijk aan de straat gelegen en een dienstgebouw op het erf.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming van de vakwerkhoeve omvat het woonhuis met stal onder hetzelfde dak en het parallelle dienstgebouw.

Waarden

De hoeve (woonstalhuis en dienstgebouw) van circa 1852 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, wetenschappelijke waarde

historische, in casu architectuurhistorische en wetenschappelijke waarde: Woonstalhuis van circa 1852 met typerende oorspronkelijke interieurindeling en -elementen en een bijhorend dienstgebouw in geleemde vakwerkbouw als uiting van de leef-, woon- en werkcultuur van de Kempense, minder begoede agrarische gemeenschap, en als architecturale getuigen van de streekgebonden sociale en economische geschiedenis.
Architectuurhistorisch representatief en vrij intact bewaard voorbeeld van vernaculaire architectuur, typerend voor de Kempische landelijke bouwtraditie.
Het boerenerf met vrijstaande wagenberg en afhangen vormt een typologisch en historisch geheel met het woonstalhuis.
Het authentieke houten skelet, alsook de lemen invulling van de wanden getuigen wat betreft constructiewijze, materiaalgebruik en afwerking van een documentair wetenschappelijke waarde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.