Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Tiburhof: kasteeldomein en aanhorigheden

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-07-1987 tot heden

ID: 5621   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5621

Besluiten

Drossaardhuis, parochiekerk Sint-Pieter en kasteel Tiburhof met park
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1987  ID: 2310

Beschrijving

Het kasteeldomein en aanhorigheden van kasteel Tiburhof zijn beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Het park van het kasteel Tiburhof is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en esthetische waarde als park aangelegd in dezelfde periode dan de bouw van het kasteel met nadruk op ariaal perspectief, met grote bouwpartijen aan de zijkanten, open grasveld voor het gebouw en waterpartijen achter het gebouw. Gaaf bewaard geheel van park, kasteelgebouwen, oranjerie en ommuurde moestuin."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000709, Drie monumenten en één dorpsgezicht te Rumst (BRENDERS F., 1987).


Waarden

Het domein, park en aanhorigheden rond kasteel Tiburhof zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu landschappelijke waarde

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Tibur

Tiburstraat 32 (Rumst)
Gelegen in ruim park met uitgestrekte grasvelden voor en achter het kasteel, bos en grote vijver rondom.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Zennegat - Battenbroek

Heffen, Mechelen, Walem (Mechelen), Rumst (Rumst), Heindonk (Willebroek)
Het Zennegat - Battenbroek is een rivierenlandschap, gekenmerkt door de samenvloeiing van de Dijle, Nete en Zenne. De begroeiing is zeer gevarieerd met onder andere hooi- en graasweiden doorkruist met grachtjes, bomenrijen, broekbossen en loofbossen. Het gebied bevat eveneens afgesneden en verlande meanders. Het landschapsbeeld wordt hoofdzakelijk bepaald door de kleinschaligheid en de afwisseling in structuur met talrijke kleine landschapselementen, de kasteelparken en de oude dijken.