Beschermd monument

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopgenomenparochie

Beschermd monument van 30-07-1998 tot heden
ID: 5623   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5623

Besluiten

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopgenomenparochie
nietigverklaringen: 23-07-1999  ID: 11229

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopgenomenparochie
nietigverklaringen: 21-03-2003  ID: 11230

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopgenomenparochie
definitieve beschermingsbesluiten: 30-07-1998  ID: 3345

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de pastorie van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopgenomen, ook gekend als Huis Sint-Huybrecht. Op 23 juli 1999 werd de bescherming tijdelijk geschorst door de Raad van State. Op 21 maart 2003 werd de schorsing opgeheven, ook bij arrest van de Raad van State.Waarden

Zandhoven (Pulderbos), Dorp 33A is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De pastorie van 1663, één van de oudste, bewaard gebleven stenen woonhuizen van Pulderbos, fungeerde vanaf de 18de eeuw als onderpastorie en later als kosterswoning.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Niettegenstaande 19de-eeuwse aanpassingen is het gebouw nog grotendeels 17de-eeuws: deur- en raamomlijstingen in kalkzandsteen, buitendeuren met smeedijzeren beslag en hengsels, opkamer, structuur met moer- en kinderbalken, gesculpteerde baksleutels, eikenhouten gebinte, haard met geprofileerde balk en tegelvloeren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Huybrecht

Dorp 33 (Zandhoven)
Pastorie wordt gedateerd 1663 en maakt sinds 1986 deel uit ven het U-vormig geheel van de nieuwe pastoriesite.