Pastorie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopgenomenparochie

Beschermd monument van 30-07-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zandhoven
Deelgemeente Pulderbos
Straat Dorp
Locatie Dorp 33 (Zandhoven)
Alternatieve naam Huis Sint-Huybrecht

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11054/123.1
  • OA002643

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Huybrecht

Dorp 33, Zandhoven (Antwerpen)

Pastorie wordt gedateerd 1663 en maakt sinds 1986 deel uit ven het U-vormig geheel van de nieuwe pastoriesite.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de pastorie van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopgenomen, ook gekend als Huis Sint-Huybrecht. Op 23 juli 1999 werd de bescherming tijdelijk geschorst door de Raad van State. Op 21 maart 2003 werd de schorsing opgeheven, ook bij arrest van de Raad van State.

Waarden

Zandhoven (Pulderbos), Dorp 33A is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De pastorie van 1663, één van de oudste, bewaard gebleven stenen woonhuizen van Pulderbos, fungeerde vanaf de 18de eeuw als onderpastorie en later als kosterswoning.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Niettegenstaande 19de-eeuwse aanpassingen is het gebouw nog grotendeels 17de-eeuws: deur- en raamomlijstingen in kalkzandsteen, buitendeuren met smeedijzeren beslag en hengsels, opkamer, structuur met moer- en kinderbalken, gesculpteerde baksleutels, eikenhouten gebinte, haard met geprofileerde balk en tegelvloeren.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.