Beschermd monument

Klooster de Villers: oude delen

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden
ID: 5655   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5655

Beschrijving

De oude delen van het Klooster de Villers zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: "De oude delen van het Hof van Villers zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde: gezien de belangrijke rol op geestelijk, bestuurlijk, economisch en sociaal gebied is het kasteel van Villers een mijlpaal en herkenningspunt in de geschiedenis van Schoten. Een aantal bouwkundige elementen bezitten een documentaire waarde voor de kunstgeschiedenis van onze gewesten."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000738, Vier monumenten te Schoten, advies KCML (1987).


Waarden

De oude delen van het Hof van Villers, modo Schotenhof, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klooster De Villers

Villerslei 133-135 (Schoten)
Gelegen in omwaterd domein afgezet met rododendrons, complex 17de-eeuws hoofdgebouw en groot rechthoekig gebouw ten zuiden.