Eénkamerwoningen

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Rozenstraat
Locatie Rozenstraat 11, Rozenstraat 7, Rozenstraat 9 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/978.1
  • OA002809

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Drie éénkamerwoningen

Rozenstraat 7-11, Antwerpen (Antwerpen)

De huisjes nummers 7-9-11 zijn restanten van de oorspronkelijke 16de-eeuwse bebouwing van de Rozenstraat. De als eenkamerwoningen opgerichte pandjes zijn nu als één woning samengevoegd, met behoud van hun authentieke indeling en uitzicht, zoals bijvoorbeeld de klimmende dakkapellen.

Beknopte karakterisering

Typologiestadswoningen
Datering16de eeuw

Beschrijving

De stadswoningen, drie naast elkaar gelegen éénkamerswoningen, zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de panden als volgt werd gemotiveerd: oude éénkamerswoningen uit de 16de eeuw. Oorspronkelijke indeling en uitzicht bleven bewaard.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).

Waarden

Rozenstraat 7-9-11 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.